VYHLEDÁVÁNÍ

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy - roletové systémy


Jakým způsobem jsou testovány a zkoušeny lamely Building Plastics?

Jednotlivé lamely jsou zkoušeny a testovány přímo v okamžiku výroby. V pravidelných intervalech je testována rovinnost profilů a jsou prováděny řezy, které slouží k podrobnému proměření klíčových parametrů. Na řezu je rovněž posuzováno vyplňování pěnou s určitou maximální tolerancí.

Veškeré záznamy jsou o výsledcích měření jsou archivovány.

Kromě těchto pravidelných měření bývá zkoušena také korektnost nábalu jednotlivých profilů a jejich barevná stálost, která je posuzována s referenčními vzorky, jakési etalony.


Existuje nějaký systém v používání koncových lamel pro jednotlivé druhy profilů?

Standardně se používá FIN 458 k lamele BP41R a FIN362 k lamele BP 37 CZ. K výběru správné koncové lamely pomáhá také doporučená kombinační tabulka. Potřebné informace lze najít ve vydávaných katalozích komponent společnosti Building Plastics.


Řešení překladu pro rohová okna? Jde to? Jak?

Situace se dá řešit, ale musí být stavebně ošetřeno.

Za využití překladu RONO a roletovým profilem GL100 s využitím nosné konstrukce, která podrží tyto vodící lišty.

V případě překladů HELUZ to může být složitější problém a je třeba ho konzultovat s odbornými pracovníky společnosti Building Plastics.


Aretace SPE044, značení a použití?

Aretace označené s „O" jsou určené pro ruční aretování, bez „O" pro strojní aretování, ty však nenabízíme.


Máme výstupní kontrolu?

V případě hotových se provádí namátková výstupní kontrola k zajištění funkčnosti celého systému i jednotlivých komponent, v případě komponent probíhá kontrola jednotlivých komponent v rámci procesu vyskladňování.

Postupně však zavádíme také statistické kontrolní procesy, standardy, proškolování zaměstnanců. V tomto směru klademe důraz na co nejpřesnější informace od zákazníků ohledně reklamací apod.


Proč se mnohdy nedovírají horní lamely při spuštění rolety?

Důvodů může být hned několik. Mezi ty nejčastější však patří:

-         neostrý kotouč či nedodržení rychlosti při řezání lamel

-         špatné umístění aretací

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
FAQ - roletové systémy