VYHLEDÁVÁNÍ

SVST

SVST neboli Sdružení výrobců stínící techniky a jejích součástí

Společnost Building Plastics je zakládajícím členem výše uvedeného sdružení. Sdružení jako takové si klade za cíl stát se garantem profesionality na trhu stínící techniky, informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínící techniky, a to především v úsporách energií.

Sdružení se snaží také úzce spolupracovat s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí co se týče nových vývojových projektů. Součástí toho je snaha o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech jako je např. ZELENÁ ÚSPORÁM apod.

Více informací lze získat na internetových stránkách sdružení www.svst.cz.