VYHLEDÁVÁNÍ

CERTIFIKACE

Jednou ze základních snah společnosti Building Plastics je důraz na neustále zvyšující se kvalitu výrobků odpovídajících normám a nařízením Evropské unie a poskytujících nejvyšší kvalitu svým uživatelům. K naplňování cílů firemní strategie - neustálé inovativnosti a zvyšování kvality výrobků se kromě všeobecných nařízení řídíme také vnitropodnikovým systémem řízení jakosti, prostřednictvím něhož se snažíme být vždy nejménCertifikace QUALICOATě „o krok" napřed v kvalitě nabízené zákazníkovi. 

Důkazem výše zmíněného jsou dosažené a získané certifikáty. V oblasti lakování certifikát mezinárodní technické normy QUALICOAT!
CERTIFIKÁTY / PROHLÁŠENÍ
Certifikát QUALICOAT